Realizacja zamówienia oraz dostawa diety pudełkowej Fitway w okolicach Poznania

 1. Zamówienia założone w dzień roboczy do godz. 7.00 będą realizowane w ciągu dwóch dni roboczych, następujących po dacie akceptacji zamówienia przez Klienta. Zamówienia złożone w dzień roboczy po godz. 7.00 oraz w soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy realizowane będą w ciągu dwóch dni roboczych, liczonych od pierwszego dnia roboczego następującego po dacie akceptacji zamówienia przez Klienta.
 2. Usługa w systemie siedmiodniowym, obejmująca sobotę i niedzielę, realizowana jest w piątek, w godzinach wieczornych na dwa dni łącznie (sobotę i niedzielę) zgodnie z warunkami zamówienia.
 3. Na życzenie Klienta, Usługodawca może zrealizować dostawę jednocześnie na więcej dni łącznie. O zmianie harmonogramu dostaw Klient zobowiązany jest poinformować Usługodawcę, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej, z wyprzedzeniem dwóch dni roboczych, najpóźniej do godziny 7:00.
 4. W przypadku zawarcia Umowy na okres powyżej miesiąca, przy wyborze pakietu Standard lub Premium, Klient ma prawo wstrzymania dostaw w trakcie realizacji usługi, po wcześniejszym poinformowaniu Usługodawcy za pomocą poczty e-mail, z wyprzedzeniem jednego dnia roboczego, najpóźniej do godziny 7:00.
 5. W przypadku opisanym powyżej, Usługa zostaje automatycznie przedłużona o odpowiednią ilość dni, zgodną z czasem, na który dostawy zostały wstrzymane. Łączna liczba dni, na które Klient dokonuje wstrzymania, nie może przekroczyć ilości zamówionych zestawów.
 6. W przypadku świąt oraz długich weekendów Usługodawca realizuje dostawy w systemie niestandardowym, informując Klienta o przewidywanych zmianach w realizacji zamówienia z wyprzedzeniem.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania lub odmowy realizacji zamówień w następujących przypadkach:

a) złożenia zamówienia w sposób nieprawidłowy, uniemożliwiający jego realizację;

b) bezskuteczności uzgodnienia z Klientem miejsca i terminu dostawy Produktu;

c) braku dokonania płatności za zakupiony Produkt;

d) rażącego naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu.

 1. Dostawa Produktu jest dokonywana przez Usługodawcę na adres wskazany przez Klienta podczas składania zamówienia.
 2. Dostawa Produktu odbywa się rano w godzinach między 5:30-10:00 lub wieczorem między 18:00-22:00, w sześciodniowym systemie od niedzieli do piątku. Dostawy realizowane będą w godzinach telefonicznie ustalonych z Klientem, z możliwą tolerancją plus/minus trzydzieści minut, liczone od ustalonej godziny dostawy.
 3. W razie nieodebrania przez Klienta Produktu, z powodu nieobecności osoby upoważnionej do odbioru zamówienia lub w związku z jakąkolwiek inną okolicznością nie zgłoszoną najpóźniej do godziny 14.00 dnia poprzedzającego dostawę bądź błędnie podanymi informacjami dotyczącymi miejsca dostawy, Produkt uważa się za skutecznie doręczony. Klient nie jest w takim wypadku uprawniony do domagania się zwrotu należności za zamówienie w części przypadającej na dany dzień lub zgłaszania jakichkolwiek innych roszczeń z tytułu nieotrzymania Produktu.
 4. Na terenie określonym przez Usługodawcę tj.: Miasto Poznań, Plewiska, Skórzewo, Wysogotowo, Przeźmierowo, Baranowo, Chyby , Suchy Las, Swarzędz,  Zalasewo, Luboń i Komorniki dostawa Produktu jest realizowana darmowo. W przypadku złożenia zamówienia z dostawą poza teren miejsc powyżej wskazanych koszt dostawy zostanie ustalony z Klientem indywidulanie.

apa dostaw Fitway catering dietetyczny