Warunki płatności

  1. Usługodawca umożliwia następujące metody płatności:

a)    za pośrednictwem systemu płatności internetowych Payeezy,

b)    przelew tradycyjny na rachunek bankowy Usługodawcy prowadzony przez mBank na numer konta: 44 1140 2004 0000 3902 7583 5023.

c)     płatność gotówką u dostawcy przy odbiorze.

  1. Wpłaty za zamówiony Produkt należy dokonać w pełnej kwocie, najpóźniej na dzień przez rozpoczęciem realizacji dostawy.
  2. Potwierdzenie wpłaty należy przesłać w wyżej wskazanym terminie na adres poczty elektronicznej Usługodawcy. W przypadku, gdy dniem na który przypada rozpoczęcie realizacji dostawy jest poniedziałek, potwierdzenie dokonania opłaty należy przesłać do Usługodawcy najpóźniej do piątku (poprzedzający poniedziałek, na który przypada rozpoczęcie realizacji dostawy) do godziny 7:00.
  3. W przypadku braku zapłaty, w wyżej wskazanych terminach, Usługodawca zastrzega sobie możliwość wstrzymania realizacji dostawy.
  4. Poprawne złożenie zamówienia, rodzi po stronie Klienta obowiązek dokonania zapłaty.
  5. Na życzenie Klienta Usługodawca wystawia fakturę VAT.